Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van de klachten door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut een persoonlijk behandelprogramma op.

Al sinds 2006 kunnen mensen zonder verwijzing van de (huis)arts naar de fysiotherapeut. Wel wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de aanmelding, zodat het medisch dossier compleet blijft.

Eerst wordt er een intake gesprek gehouden zodat er een duidelijk beeld gevormd wordt van de klacht. Als dit duidelijk uitgevraagd is volgt het lichamelijk onderzoek en kunnen we in de eerste behandeling nog een klein stukje van de behandeling opstarten. Ook is het mogelijk dat er alvast wat oefeningen voor thuis meegegeven worden, zodat er direct effectief gehandeld wordt. De invulling van de behandelingen kan toegepast worden in de behandelkamer of in de oefenzaal of een combinatie hiervan.

Zonder verwijzing?

Als u zich zonder verwijzing meldt wordt u zo spoedig mogelijk gescreend. In de screening wordt bepaald of u voor de klachten die u heeft bij ons op het juiste adres zit. In de praktijk bestaat de screening uit de volgende onderdelen:

  • Invullen algemene gezondheidsvragenlijst
  • Inventarisatie klacht
  • Bepalen of er indicatie bestaat voor verder fysiotherapeutisch onderzoek
  • Uitleg en advies

Indien er een indicatie is voor verder onderzoek wordt dit meestal direct na de screening gedaan. In sommige gevallen, met name als de klacht daartoe aanleiding geeft, wordt u voor nader onderzoek verwezen naar een gespecialiseerde collega.

Heeft u een probleem, dat niet door fysiotherapie te beïnvloeden is, dan krijgt u advies over wat dan wel te doen. Veelal zullen wij u dan adviseren het probleem alsnog voor te leggen aan de huisarts, welke wij met een brief of telefonisch informeren.