Fysiotherapie

De effektieve behandelvorm voor het houdings- en bewegingsapparaat

De fysiotherapeut is dé specialist op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. De therapeut behandelt mensen met klachten die ontstaan door overbelasting of acuut ontstaan. Dit doet de fysiotherapeut door pijn te verminderen en de beweeglijkheid te verbeteren. Ook preventief adviseert de fysiotherapeut, begeleidt en geeft deze voorlichting.

Tijdens de eerste zitting vindt een intake plaats, waarin uw klachten worden besproken. Hierna kan besloten worden om een lichamelijk onderzoek te doen.

Op basis van de intake en het lichamelijk onderzoek zal de therapeut samen met u een specifiek behandelplan opstellen met op termijn haalbare doelen. Bij de één kan het gaan om het verbeteren van de beweeglijkheid of het in stand houden daarvan. Bij de ander is de behandeling bedoeld om nieuwe klachten te voorkomen. Het komt ook voor dat u moet leren leven met een beperking. De fysiotherapeut ondersteunt u daarbij en zorgt dat u weer kunt functioneren in het dagelijks leven.

Manueeltherapie

Voor een extra duwtje in de goede richting

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding zich heeft gespecialiseerd in manuele therapie. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten en in het bijzonder van de wervelkolom. Er wordt gekeken naar de oorzaak of de in stand houding van de klacht, waarbij de functie van de gewrichten en de reflexmatige invloed vanuit deze gewrichten voorop staat.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Kindermanueeltherapie

Pasgeboren en dan al een probleempje

De Kinder-manueeltherapeut heeft oog voor de symmetrische functies van de gehele wervelkolom.

Asymmetrie in deze functies geeft vaak functiebeperkingen in de wervelkolom en voor de motoriekontwikkeling. De kindermanueeltherapeut vroegtijdig inschakelen betekent dan ook dat problemen kunnen worden voorkomen zoals problemen in oog-hand coördinatie etc.; problemen voor het kindje zelf en de ouders.

Bekkenfysiotherapie

Goede controle voor een lopend probleem

Bekkenfysiotherapeuten hebben een speciale opleiding op het gebied van het voorkomen en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. Dit zowel bij vrouwen, mannen kinderen en ouderen.

Speciale doelgroepen zijn zwangeren of pas bevallen vrouwen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. U kunt hierbij denken aan klachten zoals urinverlies, buikpijn, obstipatie, verzakkingen en o.a. bekkenpijn. De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Soms zijn de spieren te zwak of juist te gespannen, of ze worden niet op het juiste moment goed gebruikt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen en zo de klachten verminderen.

Orthopedische Revalidatie Therapie

Herstellen is een Kunst apart

Deze vorm van revalidatie richt zich op het veelal herstellen na gewrichtsoperaties of posttraumatische letsels

Orthopedische revalidatie richt zich op het veelal herstellen na gewrichtsoperaties of posttraumatische letsels, zoals Rug-,Knie-, Heup-, etc. Door middel van een persoonlijk, methodisch onderbouwd of protocollair herstelprogramma bouwen wij mee aan uw herstel of onderhoud.

Medical Taping

“Healing” by Taping

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen.

De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaameigen genezingsprocessen en beiinvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Naast de behandeling van spieren wordt de Tape techniek ook gebruikt als “Medical Taping”“Lymf Taping”, “Meridiaan Taping”en “Cross Taping”. Al deze methoden zijn vervolgens samengebracjht in het Medical Taping Concept. Inmiddels is het wereldwijd bekend en wordt door diverse soorten profesionele behandelaars binnen de gezondheidszorg toegepast.

Extra Specialisaties

Zwangerfit

Echografie

Groepstrainingen

AED en reanimatietraining

Pilates

TENS