Als je niet goed kunt bewegen, als je niet durft te bewegen. Als je meer moet bewegen, als je moeite hebt met bewegen. De fysiotherapeut is er voor iedereen. Van klein tot groot. Van jong tot oud.

Zaal
Bij de eerste afspraak vormt de fysio- manueeltherapeut een zo volledig mogelijk beeld van de klachten door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut een persoonlijk behandelprogramma op.
Mobilisaties dienen om de gewrichten vrij te zetten. Een andere toepassing is de bewegingstherapie waarbij mensen begeleid worden in het doen van specifieke oefeningen. Soms worden hierbij Fitness apparaten gebruikt. Deze therapie is bedoeld om door middel van oefeningen de spieren te versterken, de lichaamshouding te verbeteren, gewrichten te mobiliseren, de ademhaling te verbeteren, de circulatie te bevorderen, het uithoudingsvermogen te vergroten of lichaamsdelen te ontspannen.
Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten met lichamelijke klachten geen verwijsbriefje meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Hiermee is een behandeling voor therapie vrij toegankelijk. U kunt zich dus direct bij ons melden.
Bij fysio-manueeltherapie is het onderzoek en de behandeling gericht op het voorkomen,opheffen,verminderen en/of compenseren van de klachten en functiestoornissen van het houdings-en bewegingsapparaat. De therapeut voert eerst een onderzoek uit om vast te stellen wat uw klachten veroorzaakt. Na het stellen van een fysiotherapeutische diagnose wordt een behandelplan opgesteld. We streven ernaar om in zo'n kort mogelijk aantal behandelingen u weer klachtenvrij te helpen!
Als u zich zonder verwijzing meldt wordt u zo spoedig mogelijk gescreend. In de screening wordt bepaald of u voor de klachten die u heeft bij ons op het juiste adres zit.
Indien er een indicatie is voor verder onderzoek wordt dit meestal direct na de screening gedaan. In sommige gevallen, met name als de klacht daartoe aanleiding geeft, wordt u voor nader onderzoek verwezen naar een gespecialiseerde collega.
Heeft u een probleem, dat niet door fysiotherapie te beïnvloeden is, dan krijgt u advies over wat dan wel te doen. Veelal zullen wij u dan adviseren het probleem alsnog voor te leggen aan de huisarts, welke wij met uw goekeuring zelf ook informeren.
De behandelingen voor volwassenen boven de 18 jaar worden vergoed door de zorgverzekeraars, voor zover u daarvoor aanvullend bent verzekerd. Alle zorgverzekeraars hebben fysiotherapie in hun pakket opgenomen.
Voor kinderen tot 18 jaar en voor patiënten met een chronische aandoening ( volgens de lijst chronische indicaties) worden behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. ( bij chronische aandoeningen vallen de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering en de overige behandelingen in de basisverzekering.)